Zmiany w podstawie programowej wychowania fizycznego 2023/24.

info: [email protected] tel. 609 498 085

Szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego.

Metody przygotowania do testów sprawnościowych Sportowe Talenty.

Dostęp ONLINE!

20-21.12.2023 godz. 19-20.30

Dostęp do nagrania przez 30 dni.

Link do szkolenia został wysłany na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Link będzie aktywny 20.12 od godziny 18.45.

Jednym z wielu zadań jakie nakładają na nauczycieli WF przepisy, są wprowadzone przez zmianę w podstawie programowej 2023/24 obowiązkowe testy sprawności fizycznej uczniów oraz wprowadzanie wyników do bazy Sportowe Talenty.

Od września 2022 r. program prowadzony był pilotażowo przez nauczycieli w-f szkół województw opolskiego oraz lubelskiego, a od roku szkolnego 2023/ 2024 jest rozszerzony na wszystkie 16 województw.

Przeprowadzenie testów w sposób bezpieczny dla podopiecznych wiąże się z przygotowaniem uczniów do zadań motorycznych jakie przyjdzie im wykonywać.

Sprawdziany, egzaminy, testy, wiążą się często ze stresem emocjonalnym, co może wywoływać wiele negatywnych skutków takich jak złe samopoczucie, stany lękowe, spadek motywacji do udziału w testach czy w końcu słabsze wyniki. Wprowadzenie programu ćwiczeń przygotowującego do testów, pozwolą uczniom być gotowym motorycznie i emocjonalnie na stawiane wymagania.

PROGRAM SZKOLENIA:

Część teoretyczna

1.   Przedstawienie zmian w podstawie programowej WF w roku szkolnym 2023/24.

2.   Omówienie zasad przygotowania i wykonania testów sprawnościowych, wskazanych w rozporządzeniu MEiN.

3.   Wprowadzanie wyników do systemu.

4.   Aspekt psychologiczny związany z udziałem w testach.

Część praktyczna

1.   Ćwiczenia kształtujące wybrane cechy motoryczne pod kątem testów.

2.   Bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – kształtowanie zwinności,

3.   20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy - kształtowanie wytrzymałości mięśniowej średniookresowej,

4.   Podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) - kształtowanie wytrzymałości mięśniowej izometrycznej,

5.   Skok w dal z miejsca - kształtowanie mocy,

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę.

 

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU?

 • Dowiesz się jak przygotować, przeprowadzić i zapisać wyniki testów,
 • Poznasz wpływ poszczególnych zdolności motorycznych na wyniki testów,
 • Poznasz zasób ćwiczeń poprawiających wybrane cechy motoryczne,
 • Dowiesz się jak budować lekcje z progresywnym obciążeniem,

 

DATA/MIEJSCE:

Online, 20-21.12.2023

CZAS TRWANIA: godz. 19.00-20.30

KOSZT UCZESTNICTWA: 190 zł

Płatność przelewem. W związku z końcem roku, istnieje możliwość pobrania faktury na przedpłatę, kontakt: [email protected]

UWAGA! Zadania statutowe Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

 

Czy to jest dobry moment żeby wysłać zgłoszenie? Zrób to już teraz!
Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapisz się

Adres:

Online,

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA SZKOLENIA:

Szkolenie spełnia wymagania dotyczące kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

(na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. Ustawy Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.)

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:

 

 • Zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji i Nauki o ukończeniu kursu (za dopłatą 40 zł, wysyłka pocztą),

(Dokument wydawany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

 • Certyfikat uczestnictwa (pdf w cenie szkolenia),

(Dokument wydawany na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 roku, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

CO OTRZYMUJESZ:

• szkolenie teoretyczne i praktyczne na sali gimnastycznej,

• certyfikat uczestnictwa,

• materiały szkoleniowe,

 

KORZYŚCI: Korzystając z doświadczeń nauczycieli uczestniczących w programie pilotażowym, możesz skuteczniej przygotować się do przeprowadzenia testów od strony praktycznej. Odpowiednio zaplanowane ćwiczenia przygotują ucznia do bezpiecznego wykonania testów, a także do uzyskania optymalnych wyników. 

Zbierz 5 osób, udział w kursie otrzymasz gratis!

 

Wykładowca

Robert Bałuszyński
Robert Bałuszyński

Robert Bałuszyński – certyfikowany trener BlackRoll, FMS Functional Movement Screen, FCS Fundamental Capacity Screen, uczestnik szkoleń z zakresu przygotowania motorycznego. Nauczyciel WF, trener I klasy piłki siatkowej. Wieloletnie doświadczenie zbierał począwszy od pracy z dziećmi i młodzieżą, kończąc na zawodnikach Plus Ligi. Wykładowca konferencji szkoleniowych PZPS, współautor Programu szkolenia siatkarza PZPS. Dyrektor Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport.

 

Harmonogram:

20.12.2023

od godz. 18.45 Potwierdzenie obecności uczestników. 

19.00-19.45 Część teoretyczna. Omówienie zmian w podstawie programowej.

19.45-20.30 Część teoretyczna. Omówienie metod przygotowania do testów. Q&A.

21.12.2023

od godz. 18.45 Potwierdzenie obecności uczestników. 

19.00-20.30 Część praktyczna. Ćwiczenia kształtujące wybrane cechy motoryczne pod kątem testów. Q&A.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

• Wszyscy zainteresowani,

 

ODPŁATNOŚĆ:

• koszt uczestnictwa: 190 zł,

• zadania statutowe Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

• płatność przelewem. W związku z końcem roku, istnieje możliwość pobrania faktury na przedpłatę, kontakt: [email protected]

• zainteresowanym wystawiane są faktury za usługę szkoleniową,

• zgodnie z zapisami regulaminu (§11 ust. 4, 5) w przypadku rezygnacji z udziału, proszę o informację przed kursem.

Wychowanie fizyczne. Szkolenia wychowanie fizyczne. Szkolenia dla nauczycieli wychowania fizycznego 2023. Szkolenia dla nauczycieli WF online. Nowoczesne wychowanie fizyczne. Kreatywny WF. Kreatywny nauczyciel wychowania fizycznego.

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA:

 • Wyślij zgłoszenie Kliknij ikonę poniżej.

Wyślij zgłoszenie już dziś!

Zapisz się

Ilość miejsc jest ograniczona.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, pragniemy poinformować, że Coaching Sport dostosował zasady przetwarzania Państwa danych osobowych do nowych regulacji prawnych. 

Nowe przepisy nie wymagają z Państwa strony żadnego działania, zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, poza dotychczasowymi prawami, przysługuje Państwu szereg nowych uprawnień, w tym prawo do: żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania czy przedstawienia sprzeciwu. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie dotyczącej Polityki prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Dział Obsługi Klienta:

adres e-mail: [email protected]

numer telefonu: 609 498 085

Z poważaniem,

Zespół Coaching Sport

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Coaching Sport z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Dunikowskiego 13/3, operator internetowej platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem  www.coachingsport.pl (dalej „coachingsport.pl”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Działu Obsługi Klienta, adres e-mail: [email protected], nr tel. 609 498 085,

adres pocztowy: Coaching Sport, ul. Dunikowskiego 13/3, 35-603 Rzeszów

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na szkolenie, zakładania konta lub realizacji zakupów na coachingsport.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Coaching Sport?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • Rejestracji na szkolenie, 
 • Przygotowania niezbędnych dokumentów, związanych z odbywanym szkoleniem,
 • Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
 • Rozwiązywania problemów technicznych,
 • Realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na coachingsport.pl lub w ramach umowy sprzedaży na coachingsport.pl,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Coaching Sport, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w przypadku rejestracji na szkolenie) 
 • data i miejsce urodzenia oraz numer pesel-podawany na szkoleniu, (w przypadku chęci otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej) 
 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki (w przypadku realizacji zakupów na coachingsport.pl)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zarejestrować się na szkolenie, nie uzyskać możliwości otrzymania wskazanego powyżej zaświadczenia lub nie zrealizujesz zamóowienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Coaching Sport w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Coaching Sport; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy Kuratorium Oświaty, w sytuacji kontroli działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport, jak również organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zapewniają usługi płatnicze.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Coaching Sport zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Coaching Sport polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.