Animator Pozytywnej Dyscypliny w szkole/przedszkolu

info: [email protected] tel. 609 498 085

"Animator Pozytywnej Dyscypliny w szkole/przedszkolu"
(poziom podstawowy)

Wykorzystaj zasady Pozytywnej Dyscypliny w budowaniu więzi z uczniami.

Uzyskaj wiedzę do przeszkolenia Rady Pedagogicznej i wspólnie przekonajcie się o skuteczności metody!

 

Celem szkolenia jest:

 • przybliżenie nauczycielom koncepcji poczucia przynależności jako znaczącego sposobu na zwiększanie pozytywnych kompetencji uczniów i zmniejszanie liczby ich negatywnych zachowań.
 • pokazanie, jak dostrzegać i rozwijać potencjał uczniów i zaprzęgać go do wspierania codziennej pracy nauczyciela.
 • doświadczenie działania technik Pozytywnej Dyscypliny i możliwości wdrożenia ich w życie już następnego dnia w szkole.
 • zachęcenie do przyjrzenia się swoim celom wychowawczym, metodom wykorzystywanym do ich osiągnięcie i ocenie własnej skuteczności.
 • przygotowanie kursanta do wstępnego przeszkolenia własnej Rady Pedagogicznej.

 

 

Pozytywna Dyscyplina (PD) jest klasyczną, znaną od 30 lat metodą, wywodzącą się z psychologii pozytywnej psychologa i edukatora Alfreda Adlera. Jest to metoda niezwykle skuteczna, oparta na wzajemnym szacunku nauczycieli i dzieci.

Daje odpowiedzi na pytania:

 • Jak wyznaczać granice, egzekwować umowy i budować u dzieci obowiązkowość i odpowiedzialność?
 • Jak w przyjazny sposób wprowadzać dyscyplinę?
 • Jak mam mówić, żeby dziecko mnie słyszało i słuchało?
 • Jak stworzyć warunki do współpracy z dzieckiem w klasie?
 • Jak wspierać dziecko tak aby rozwinęło w sobie cechy kompetentnego dorosłego?
 • Jak budować w dziecku zdrowe poczucie własnej wartości?
 • Jak wzmacniać jego zaufanie do siebie samego?
 • Co konkretnie robić, aby bycie nauczycielem było łatwiejsze?

Pozytywna Dyscyplina opiera się na pięciu fundamentalnych zasadach:

 1. Pomaga dzieciom poczuć łączność i przynależność, poczuć, że są ważne w klasie i szkole.
 2. Jest jednocześnie pełna szacunku i wymagająca.
 3. Jest skuteczna długofalowo: bierze pod uwagę to, co dziecko myśli, czuje, czego się uczy i jakie podejmuje decyzje o sobie samym i o swoim świecie i jak decyduje się postępować w przyszłości, aby przetrwać i odnosić sukcesy.
 4. Uczy ważnych umiejętności społecznych i życiowych: szacunku, dbania o innych, rozwiązywania problemów, współpracy oraz umiejętności wnoszenia wkładu i bycia pożytecznym w domu, przedszkolu, szkole i większej społeczności.
 5. Zaprasza dzieci do odkrywania, jak bardzo są zdolne i kompetentne. Zachęca je do konstruktywnego używania swojej osobistej siły i autonomii.

 

TEMATYKA (część teoretyczna i praktyczna):

 1. Pozytywne podejście "budowanie Pozytywnej Dyscypliny w klasie i szkole". Styl lidera: uprzejmy i stanowczy.
  • czym jest Pozytywna Dyscyplina? Krótka historia i podstawowe założenia. Jakie życiowe kompetencje kształtuje Pozytywna Dyscyplina u dzieci.
  • Pozytywna Dyscyplina jako system społeczno emocjonalnego kształtowania osobowości.
 2. Dlaczego dzieci zachowują się źle, jak interpretować ich zachowanie. Jak reagować i zapobiegać trudnym zachowaniom.
  • ludzki mózg, “Trzy mózgi” i ich wpływ na umiejętności i zachowanie.
  • istota przynależności i jej wpływ na zachowanie dziecka.
  • jakie założenia stoją za zachowaniem dziecka – metafora góry lodowej.
 3. Jak skończyć z karami i nagrodami i uzyskać długofalowe rezultaty pracy wychowawczej.
  • jak wspierać zniechęcone dziecko do konstruktywnych zachowań.
  • jak sprawić, że każde dziecko czuje się ważne. Listy klasowych obowiązków.
  • dlaczego kara nie działa? Co w zamian? Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach. Naturalne konsekwencje. Logiczne konsekwencje i inne techniki i podejścia do zastosowania od razu.
  • pułapka Logicznych Konsekwencji. Kiedy logiczne konsekwencje są dobrym, a kiedy złym rozwiązaniem.
 4. Jak poprowadzić wstępne szkolenie Rady Pedagogicznej o Pozytywnej Dyscyplinie.

 

Powyższe zasady i techniki, które oferuje Pozytywna Dyscyplina nauczycielom i rodzicom, są podstawą skuteczności i spokoju jaki daje ta metoda wszystkim pracującym na co dzień z dziećmi.

Metody tej uczymy doświadczalnie, co oznacza, że uczestnicy szkoleń mogą stanąć w pozycji dziecka, doświadczyć jego uczuć, emocji i myśli i w ten sposób lepiej zrozumieć jego potrzeby i cele. W efekcie zmieniają swoje nawyki na bardziej pozytywne i skuteczne w codziennym życiu. Pozytywna Dyscyplina dostarcza gotowych narzędzi i technik do pracy nad sobą i do pracy z dzieckiem indywidualnie i w klasie.

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowcę.

 

Czy to jest dobry moment żeby wysłać zgłoszenie? Zrób to już teraz!
Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapisz się

 

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA KONFERENCJI:

Konferencja spełnia wymagania dotyczące kursów doskonalenia zawodowego nauczycieli.

(na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248. Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. Ustawy Karta Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.)

Po konferencji uczestnicy otrzymują:

MEN

 • zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (wraz z suplementacją) o ukończeniu kursu,

 (Dokument wydawany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

 • certyfikat uczestnictwa,

(Dokument wydawany na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku, Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

 

DATA/MIEJSCE:

29.09 Gdańsk / 30.09 Bydgoszcz / 6.10 Wrocław/ 7.10 Opole

Czas trwania: godz. 9.00-17.00

Koszt: 330 zł

Płatność gotówką na miejscu lub (dla szkół) przelewem w terminie 14 dni po konferencji.

Zbierz 5 osób, udział w kursie otrzymasz gratis!

KORZYŚCI:

Dla nauczycieli:

 • znają powody, dla których dzieci zachowują się źle i umieją temu zaradzić;
 • znają różne sposoby na większe zaangażowanie dzieci w pracę, w życie społeczności i w pomoc innym, zwiększanie ich poczucia odpowiedzialności i wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • potrafią dotrzeć do najtrudniejszych uczniów i skłonić ich do współpracy;

Dla uczniów:

 • czują się ważni i potrzebni, a to naturalnie zwiększa ich zaangażowanie w życie klasy/szkoły;
 • widzą w nauczycielu autorytet i ufają mu, ponieważ wiedzą, że jego celem jest wspieranie, a nie wzbudzanie poczucia winy, wstydu lub powodowanie bólu;
 • czują się kompetentni, poprawiają się ich relacje w grupie;
 • zmniejsza się u nich poziom stresu, a to wpływa na poprawę zachowania i osiągnięć w nauce.

Dla szkoły:

 • zmniejszenie liczby niepożądanych zachowań w szkole;
 • poprawa atmosfery i relacji w klasach zarówno między nauczycielami a uczniami, jak i pomiędzy samymi uczniami, dzięki rozwijaniu umiejętności związanych z komunikacją, rozwiązywaniem problemów i uczeniu się na błędach.
 • budowanie pozytywnego wizerunku zaangażowanej szkoły, otwartej na nowe, sprawdzone metody pracy;

 

Wykładowcy

Agnieszka Jadach
Agnieszka Jadach

Magister psychologii – specjalność psychologia kliniczna, psycholog w SP, asystent rodziny w MOPS, edukator Pozytywnej Dyscypliny w Klasie i Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Prowadzi warsztaty z kompetencji wychowawczych, z technik pamięciowych dla dzieci i nauczycieli, warsztaty z szybkiego czytania dla dzieci. Tworzy, organizuje i przeprowadza warsztaty wychowawcze dla rodziców.

Marta Ustianowska
Marta Ustianowska

Psycholog, certyfikowany Edukator Pozytywnej Dyscypliny dla Rodziców i Nauczycieli, certyfikowany Terapeuta Środowiskowy, koordynator projektu „Pomoc Rodzinie”, prowadzi konsultacje dla rodzin oraz warsztaty umiejętności wychowawczych. Koordynator projektu „Specjaliści specjalistom”, gdzie prowadzi szkolenia dla asystentów rodzin i pracowników socjalnych pracy z rodziną (w nurcie PD). Absolwentka licznych kursów m.in. „Duże kompendium wiedzy o terapii małych ludzi”, „Psychoterapia Systemowa Indywidualna i Rodzinna”, „Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży”.

Szkolenie poprowadzi jeden z wykładowców.

 

Harmonogram:

od godz. 8.30 Rozpoczęcie rejestracji uczestników
9.00-10.30 Zajęcia dydaktyczne
10.30-10.45 Przerwa kawowa
10.45-12.45 Zajęcia dydaktyczne
12.45-13.30 Przerwa obiadowa
13.30-15.00 Zajęcia dydaktyczne
15.00-15.15 Przerwa kawowa
15.15-16.45 Zajęcia dydaktyczne
16.45-17.00 Zakończenie

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Wszyscy zainteresowani,
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie

ODPŁATNOŚĆ:

ODPŁATNOŚĆ:

 • koszt uczestnictwa: 330 zł,
 • płatność gotówką na miejscu lub (dla szkół) przelewem w terminie 14 dni po konferencji.
 • zainteresowanym wystawiane są faktury za usługę szkoleniową,
 • zgodnie z zapisami regulaminu (§11 ust. 4, 5) w przypadku rezygnacji z udziału, proszę o informację w stosownym terminie.

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA:

 • Wyślij zgłoszenie Kliknij ikonę poniżej.

Wyślij zgłoszenie już dziś!

Zapisz się

Ilość miejsc jest ograniczona.

Jeśli jako nauczyciel:

 • nie wiesz, dlaczego niektórzy z twoich uczniów zachowują się źle i czasem w związku z tym czujesz irytację, bezradność, rozpacz czy niechęć,
 • masz poczucie, że czasem nie jesteś skuteczny i że „przeciągasz linę z uczniami”
 • widzisz, że twoi uczniowie nie współpracują lub nie biorą odpowiedzialności za swoje zachowania,
 • dziwisz się, że uczniowie nie dostrzegają twoich dobrych intencji,

 

Zapisz się na szkolenie.

 

Na szkoleniu dowiesz się:

 • jakie są powody złego zachowania dzieci i jak sobie z nimi skutecznie radzić,
 • jak mówić, by dzieci słuchały i słyszały, co do nich mówisz,
 • jak zyskiwać współpracę dzieci,
 • jak uczyć dzieci wartościowych umiejętności społecznych i życiowych, takich jak: współpraca, rozwiązywanie problemów, zaangażowanie, odpowiedzialności, etc.
 • jak uczyć dzieci rozwiązywać własne problemy, budować wewnątrz klasowe poczucie wspólnoty i dzięki temu zyskiwać więcej czasu na uczenie.

 

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, pragniemy poinformować, że Coaching Sport dostosował zasady przetwarzania Państwa danych osobowych do nowych regulacji prawnych. 

Nowe przepisy nie wymagają z Państwa strony żadnego działania, zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, poza dotychczasowymi prawami, przysługuje Państwu szereg nowych uprawnień, w tym prawo do: żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania czy przedstawienia sprzeciwu. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie dotyczącej Polityki prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Dział Obsługi Klienta:

adres e-mail: [email protected]

numer telefonu: 609 498 085

Z poważaniem,

Zespół Coaching Sport

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Coaching Sport z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Dunikowskiego 13/3, operator internetowej platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem  www.coachingsport.pl (dalej „coachingsport.pl”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Działu Obsługi Klienta, adres e-mail: [email protected], nr tel. 609 498 085,

adres pocztowy: Coaching Sport, ul. Dunikowskiego 13/3, 35-603 Rzeszów

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na szkolenie, zakładania konta lub realizacji zakupów na coachingsport.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Coaching Sport?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • Rejestracji na szkolenie, 
 • Przygotowania niezbędnych dokumentów, związanych z odbywanym szkoleniem,
 • Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
 • Rozwiązywania problemów technicznych,
 • Realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na coachingsport.pl lub w ramach umowy sprzedaży na coachingsport.pl,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Coaching Sport, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w przypadku rejestracji na szkolenie) 
 • data i miejsce urodzenia oraz numer pesel-podawany na szkoleniu, (w przypadku chęci otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej) 
 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki (w przypadku realizacji zakupów na coachingsport.pl)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zarejestrować się na szkolenie, nie uzyskać możliwości otrzymania wskazanego powyżej zaświadczenia lub nie zrealizujesz zamóowienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Coaching Sport w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Coaching Sport; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy Kuratorium Oświaty, w sytuacji kontroli działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport, jak również organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zapewniają usługi płatnicze.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Coaching Sport zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Coaching Sport polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.