Kurs Instruktora Szachowego.

info: [email protected] tel. 609 498 085

Kurs online na żywo. Rozpoczęcie

17.06.2023, godz. 15.30

Przygotuj się do nauczania szachów w szkole.
Rozwijaj pamięć uczniów, umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

 

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA KURSIE?

· poznasz metodykę nauczania szachów,

· dowiesz się jak wykorzystać zabawy szachowe,

· wpłyniesz na poprawę uważności i nabywania kompetencji społecznych,

· poznasz metody prowadzenia komercyjnych zajęć,

 

PROGRAM KURSU:

1. Część szachowa: 

- Historia szachów,

- Przepisy turniejowe, sędziowanie turnieju,

- Teoria kombinacji - podstawowe motywy taktyczne,

- Podstawy teorii debiutów,

- Końcówki szachowe - ogólne zasady,

- Podstawy strategii szachowej,

2. Część metodyczna: 

- Metody planowania szkolenia sportowego,

- System współzawodnictwa sportowego,

- Zasady działania szachowego UKS,

- Rola rodzica w szkoleniu szachowym,

- Rola instruktora szachowego w trakcie turnieju szachowego przygotowanie do partii, analiza partii,

- Tworzenie programu nauczania,

- Metody i zasady nauczania,

- Organizacja turnieju szachowego,

- Organizacja obozu szachowego (przepisy prawa),

- Metodyka nauczania początkowego,

- Metodyka nauczania w klubach (dla średnio- i zaawansowanych)

- Praca z zawodnikiem szczególnie uzdolnionym,

- Organizacja szkolenia szachowego w szkołach, klubach i domach kultury,

- Literatura szachowa przydatna w pracy instruktora,

3. Część pedagogiczna: 

- Przepisy regulujące działalność ośrodków edukacyjnych,

- Podstawa programowa kształcenia ogólnego, zasady konstruowania programu edukacyjnego,

- Metodyka prowadzenia zajęć sportowych,

- Elementy psychologii sportu,Metody i zasady pracy,

- Metody i zasady pracy,

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 550 zł,

Płatność (dla szkół) przelewem w terminie 14 dni po kursie.

UWAGA! Zadania statutowe Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

 

Czy to jest dobry moment żeby wysłać zgłoszenie? Zrób to już teraz!
Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapisz się

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA KONFERENCJI:

Kurs zakończony jest uzyskaniem tytułu zawodowego Instruktora Szachowego wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności Ministerstwa Rynku Pracy i Polityki Społecznej. Kurs przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy we wszystkich placówkach, m.in. szkołach (również wg nowej podstawy programowej), klubach sportowych, prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Po kursie uczestnicy otrzymują:

• legitymację Instruktora Szachowego,

 

 

certyfikat ukończenia kursu w języku polskim i angielskim, uprawniający do pracy w krajach Unii Europejskiej,

• zaświadczenie wg wzoru Ministerstwa Edukacji i Nauki (wraz z suplementacją) o ukończeniu kursu,

(Dokument wydawany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)


W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości ukończenia kursu Instruktora Szachowego, bez wymaganej przez Polski Związek Szachowy kategorii szachowej, przygotowany kurs likwiduje to kryterium dostępu, jednak tym samym nie będzie objęty patronatem PZSzach.

W związku z powyższym, zgodnie z Ustawą „deregulacyjną” (z dnia 7 listopada 2014 roku, Dz. U. 2014 poz. 1662) i Ustawą o sporcie (z dnia 25 czerwca 2010 roku, Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) osoby, które ukończą kurs, mogą prowadzić zajęcia we wszelkich placówkach, z wyjątkiem współzawodnictwa organizowanego przez Polski Związek Szachowy.

 

DATA/MIEJSCE:

Kurs prowadzony jest w formule online.

Materiały szkoleniowe w formule e-learning zostaną udostępnione w trakcie kursu.

Zajęcia online z wykładowcą odbywają się w trakcie czterech spotkań trwających 4,5 godziny zegarowej.

Czas trwania: 45 godz. dydaktycznych: część szachowa 10 godz, część metodyczna 25 godz, część pedagogiczna 10 godz, (25 godz. w formule online, 20 godz. w formule e-learning)

KORZYŚCI: Szachy od lat cieszą się ogromną popularnością. Bez względu na wiek, mogą poprawić koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, a także rozwinąć zmysł twórczy, intuicję, pamięć oraz umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji. Umiejętność przekazania wiedzy oraz prowadzenia ciekawych zajęć, bogatych w różnorodne formy ćwiczeń to w dzisiejszych czasach duży atut w pracy z dziećmi. Instruktorzy posiadający wiedzę zdobytą pod okiem naszych fachowców mają szeroką możliwość wykorzystania jej w swojej pracy.

 

Wykładowca

Mariusz Stoppel
Mariusz Stoppel

Trener szachowy PZSzach, sędzia klasy FA. Na co dzień animator życia szachowego w MDK nr 1 w Bydgoszczy. Reprezentant Kadry Narodowej Juniorów w Szachach, zdobywca złotych medali w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów. Z wykształcenia polonista, z zamiłowania poeta, z pasją przekazuje humanistyczne wartości swoim podopiecznym.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ukończone 18 lat,
 • Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • Kursant nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko nieletnim, o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).”

ODPŁATNOŚĆ:

 • koszt uczestnictwa: 550 zł,
 • zadania statutowe Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 • płatność dla szkół przelewem w terminie 14 dni po kursie, na podstawie wystawionej faktury.
 • płatność dla osób indywidualnych przelewem, po uzyskaniu informacji od organizatora o uruchomieniu kursu. Dane do przelewu: COACHING SPORT mBank 25 1140 2004 0000 3302 3130 5190. Tytuł przelewu: imię i nazwisko, nazwa kursu,
 • zainteresowanym wystawiane są faktury za usługę szkoleniową,
 • istnieje możliwość wystawienia faktury proforma,

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA:

 • Wyślij zgłoszenie Kliknij ikonę poniżej.

Wyślij zgłoszenie już dziś!

Zapisz się

Ilość miejsc jest ograniczona.

Zbierz wymagane dokumenty:

- dwa zdjęcia legitymacyjne (opisane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia),
- oświadczenie o niekaralności (druk wysyłamy na adres e-mail),
- potwierdzenie przelewu opłaty za kurs (dla osób indywidualnych),

Dokumenty należy przesłać mailem na adres [email protected], zdjęcia pocztą na adres Coaching Sport, ul. Dunikowskiego 13/3, 35-603 Rzeszów.

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE:

 • Zaliczenie kursu (frekwencja min 80 %). 
 • Kursu zakończony jest egzaminem.

 

Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Mając na względzie ochronę i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz ze względu na fakt, że w dniu 25 maja 2018 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (RODO), wynikające z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, pragniemy poinformować, że Coaching Sport dostosował zasady przetwarzania Państwa danych osobowych do nowych regulacji prawnych. 

Nowe przepisy nie wymagają z Państwa strony żadnego działania, zapewniają jedynie lepszą ochronę przekazywanych danych. 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia, poza dotychczasowymi prawami, przysługuje Państwu szereg nowych uprawnień, w tym prawo do: żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania czy przedstawienia sprzeciwu. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie dotyczącej Polityki prywatności.

W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje Dział Obsługi Klienta:

adres e-mail: [email protected]

numer telefonu: 609 498 085

Z poważaniem,

Zespół Coaching Sport

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Coaching Sport z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Dunikowskiego 13/3, operator internetowej platformy szkoleniowej dostępnej pod adresem  www.coachingsport.pl (dalej „coachingsport.pl”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do Działu Obsługi Klienta, adres e-mail: [email protected], nr tel. 609 498 085,

adres pocztowy: Coaching Sport, ul. Dunikowskiego 13/3, 35-603 Rzeszów

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji na szkolenie, zakładania konta lub realizacji zakupów na coachingsport.pl.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Coaching Sport?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • Rejestracji na szkolenie, 
 • Przygotowania niezbędnych dokumentów, związanych z odbywanym szkoleniem,
 • Zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
 • Rozwiązywania problemów technicznych,
 • Realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży z innymi Klientami na coachingsport.pl lub w ramach umowy sprzedaży na coachingsport.pl,
 • obsługi reklamacji,
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Coaching Sport, którym jest:

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług, towarów lub usług bądź towarów osób trzecich,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu (w przypadku rejestracji na szkolenie) 
 • data i miejsce urodzenia oraz numer pesel-podawany na szkoleniu, (w przypadku chęci otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej) 
 • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres do wysyłki (w przypadku realizacji zakupów na coachingsport.pl)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł zarejestrować się na szkolenie, nie uzyskać możliwości otrzymania wskazanego powyżej zaświadczenia lub nie zrealizujesz zamóowienia.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Coaching Sport w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Coaching Sport; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy Kuratorium Oświaty, w sytuacji kontroli działalności Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport, jak również organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, które zapewniają usługi płatnicze.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

 

W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Coaching Sport zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie przekazujemy twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Coaching Sport polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.