NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SZKOLENIA KADR SPORTOWYCH
Masz pytania? Napisz!
biuro@coachingsport.pl
Wczytywanie kalendarza...

Oceń szkolenie


21 opinii, 81% osób poleca!

Newsletter

Bądź na bieżąco.

Zapisz się!

Instruktor Wspinaczki Skalnej

 

info: biuro@coachingsport.pl, tel. 609 498 085

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA KURSU:

Kurs zakończony jest uzyskaniem tytułu Instruktora Wspinaczki Skalnej.

Po kursie uczestnicy otrzymują:

 • Legitymację Instruktora Wspinaczki Skalnej,

(Dokument wydawany wg wzoru ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 18 lutego 2011 r.  w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie)

 • CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim, uprawniający do pracy w krajach Unii Europejskiej
 • zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu,

(Dokument wydawany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

 

CZAS TRWANIA KURSU: 130 godz. dydaktycznych,

MIEJSCE KURSU: wykłady/sztuczne ściany: Warszawa/ Poznań/ Katowice/ Gdańsk/ Olsztyn/ Białystok/ Bydgoszcz/ Szczecin/ Zielona Góra/ Łódź/ Wrocław/ Opole/ Kraków/ Kielce/ Rzeszów/ Lublin/

Wyjazdy na skałki naturalne w najbliższej okolicy.

TERMIN KURSU: 10-11.2015.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (5 weekendów), w godzinach 9.00-18.15. Dokładny adres i terminy zjazdów zostaną podane przed kursem.

KOSZT UCZESTNICTWA: 1490 zł (dla osób bezrobotnych możliwość sfinansowania przez Urząd Pracy),

Zbierz 5 osób, a udział w kursie otrzymasz gratis!

KORZYŚCI: Kurs Instruktora Wspinaczki Skałkowejprzygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy we wszystkich placówkach zamierzających prowadzić tego typu zajęcia, m.in. parkach linowych, klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, własnej działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia własnych zajęć, absolwent otrzymuje wsparcie marketingowe.

Wspinaczka skałkowa w ostatnich czasach zyskuje coraz większą popularność. Duża dawka adrenaliny, kształtowanie siły i sylwetki, przyczynia się do tak dużego wzrostu zainteresowania tą dyscypliną sportu. Umiejętność przekazania wiedzy oraz prowadzenia ciekawych zajęć, bogatych w różnorodne formy treningu to w dzisiejszych czasach duży atut dla pracodawców. Instruktorzy posiadający wiedzę zdobytą pod okiem fachowców mają szeroką możliwość wykorzystania rynku pracy.

WYKŁADOWCY:

Alpiniści – instruktorzy wspinaczki skalnej i wysokogórskiej, ratownicy GOPR, czynni zawodowo, wykonujący trudne zadania wysokościowe z wykorzystaniem sprzętu alpinistycznego.

SCHEMAT KURSU:  

Kursy wspinaczkowe odbywają się na sztucznych ścianach wspinaczkowych lub podczas wyjazdów na skałki naturalne.

W skład kursu wchodzą:

 • Ćwiczenia, wykłady – 100 godzin dydaktycznych.
 • Autodydaktyka - 10 godzin dydaktycznych. Praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, przygotowanie konspektów zajęć.
 • Praktyki instruktorskie – 20 h dydaktycznych. Realizowane w terenie z instruktorem PZA w trakcie kursu, w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zaliczenie praktyk uzyskuje się poprzez złożenie wypełnionego dziennika praktyk.

PROGRAM KURSU/TEMATYKA:

Część teoretyczna i praktyczna:

 1. Historia Wspinania.
 2. Przepisy prawne i BHP w pracy instruktora sportu.
 3. Pierwsza pomoc. Ratownictwo. Urazy i kontuzje.
 4. Podstawy treningu wspinaczkowego.
 5. Planowanie treningu wspinaczkowego.
 6. Wspinaczka terapeutyczna.
 7. Asekuracja.
 8. Technika i taktyka wspinaczki.
 9. Prowadzenie zajęć na sztucznej ścianie.
 10. Wspinaczka w prowadzeniu.
 11. Wspinaczka skałkowa.
 12. Wspinanie na własnej protekcji.
 13. Dydaktyka pracy z dziećmi.
 14. Organizacja zajęć wspinaczkowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ukończenie 18 lat,
 • Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • Kursant nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).”
 • Umiejętności wspinaczki na poziomie VI.1+ w terenie skałkowym, udokumentowane wykazem przejść z min. ostatnich 3 lat,
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie,

 

Uczestnicy na czas kursu otrzymują sprzęt wspinaczkowy.

ODPŁATNOŚĆ:

 • koszt uczestnictwa: 1490 zł,
 • odpłatność należy uiścić po uzyskaniu informacji od organizatora o uruchomieniu kursu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
 • dane do przelewu: COACHING SPORT mBank 25 1140 2004 0000 3302 3130 5190, tytuł przelewu: imię i nazwisko, nazwa kursu, miasto kursu,
 • możliwość wystawienia faktury proforma,
 • zainteresowanym wystawiane są faktury za usługę szkoleniową,
 • możliwość sfinansowania kursu przez Urząd Pracy, zakład pracy lub inne podmioty,

UWAGA! Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego COACHING SPORT jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.18/00147/2015. Osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o sfinansowanie naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA:

 • Wyślij zgłoszenie Kliknij ikonę poniżej.

Wyślij zgłoszenie już dziś!

Ilość miejsc ograniczona.

 • Zbierz wymagane dokumenty:
 • kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,
 • udokumentowany wykaz przejść na poziomie VI.1+ z min. ostatnich 3 lat,
 • kserokopię potwierdzenia przelewu opłaty za kurs,
 • podanie o przyjęcie na kurs (w tym: oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, do pobrania TUTAJ),
 • Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć na pierwsze zajęcia.

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 • Zaliczenie kursu (frekwencja min 80 %, zaangażowanie, punktualność).
 • Zaliczenie konspektu.
 • Zaliczenie praktyk.
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny.
Rozumiem
Wchodząc na naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki).
Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć tutaj.
Powrót
Strona główna Zapisz się Bezpłatne materiały Zaloguj się