NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SZKOLENIA KADR SPORTOWYCH
Masz pytania? Napisz!
biuro@coachingsport.pl
Wczytywanie kalendarza...

Oceń szkolenie


21 opinii, 81% osób poleca!

Newsletter

Bądź na bieżąco.

Zapisz się!

Instruktor Badmintona

 

info: biuro@coachingsport.pl, tel. 609 498 085

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA KURSU:

Kurs zakończony jest uzyskaniem tytułu Instruktora Badmintona i legitymacji wystawionej przez Polski Związek Badmintona.

 

 

 

Zgodnie z Ustawą „deregulacyjną” (z dnia 7 listopada 2014 roku, Dz. U. 2014 poz. 1662) i Ustawą o sporcie (z dnia 25 czerwca 2010 roku, Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) osoby, które chcą prowadzić „zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy” muszą uzyskać tytuł trenera/instruktora sportu w danej dyscyplinie, honorowany przez właściwy polski związek sportowy.

 

Po kursie uczestnicy otrzymują:

 • Legitymację instruktora badmintona,

(Dokument wydawany na podstawie regulaminu PZBad)

 

 • zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu,

(Dokument wydawany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

 

CZAS TRWANIA KURSU: 106 godz. dydaktycznych,

 

MIEJSCE KURSU: Warszawa/ Poznań/ Katowice/ Gdańsk/ Olsztyn/ Białystok/ Bydgoszcz/ Szczecin/ Zielona Góra/ Łódź/ Wrocław/ Opole/ Kraków/ Kielce/ Lublin/

 

TERMIN KURSU: 11.2015-2.2016.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (5 weekendów), w godzinach 9.00-18.15. Dokładny adres i terminy zjazdów zostaną podane przed kursem.

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 1500 zł (dla osób bezrobotnych możliwość sfinansowania przez Urząd Pracy),

Cena nie dotyczy kursów finansowanych ze środkow Unii Europejskiej.

 

Zbierz 5 osób, a udział w kursie otrzymasz gratis!

 

KORZYŚCI: Kurs instruktora badmintona przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy we wszystkich placówkach zamierzających prowadzić tego typu zajęcia, m.in. klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, własnej działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia własnych zajęć, absolwent otrzymuje wsparcie marketingowe.

Badminton w ostatnich czasach zyskuje coraz większą popularność. Dostępność sprzętu, czy też możliwość uprawiania w każdym wieku, bez względu na możliwości fizyczne, przyczynia się do tak dużego wzrostu zainteresowania tą dyscypliną sportu. Umiejętność przekazania wiedzy oraz prowadzenia ciekawych zajęć, bogatych w różnorodne formy treningu to w dzisiejszych czasach duży atut dla pracodawców. Instruktorzy posiadający wiedzę zdobytą pod okiem fachowców mają szeroką możliwość wykorzystania rynku pracy.

 

WYKŁADOWCY:

Jarosław Suwała – trener z certyfikatem I poziomu BWF Badminton World Federation, certyfikat BWF Shuttle Time, asystent trenera reprezentacji Polski, trener wielokrotnych zdobywców medali w kategoriach młodzieżowych, autor publikacji dla Polskiego Związku Badmintona.

 

SCHEMAT KURSU:  

Kurs składa się z części praktycznej – 84 godz. dydaktyczne, części teoretycznej – 12 godz. dydaktycznych, praktyk – 10 godz. dydaktycznych.

 

PROGRAM KURSU/TEMATYKA:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 1. Trener -pedagog
 2. Pierwsza pomoc, badania lekarskie,
 3. Teoria treningu badmintonisty

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 1. Gry i zabawy
 2. Rozgrzewka i zakończenie treningu
 3. Technika i metodyka nauczania
 4. Taktyka
 5. Kształtowanie zdolności motorycznych – trening ogólnorozwojowy
 6. Inne
 7. Minibadminton

Szczegółowy program znajduje się na dole strony.

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe przygotowane przez wykładowców.

 

HARMONOGRAM

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ukończenie 18 lat,
 • Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • Kursant nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo (szczegółowy wykaz przestępstw znajduje się TUTAJ), o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).”
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie,

 

Uczestnicy kursu biorą udział w części praktycznej (wymagany jest strój sportowy, rakiety do badmintona).

 

 

ODPŁATNOŚĆ:

 • koszt uczestnictwa: 1500 zł,
 • odpłatność należy uiścić po uzyskaniu informacji od organizatora o uruchomieniu kursu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
 • dane do przelewu: COACHING SPORT mBank 25 1140 2004 0000 3302 3130 5190, tytuł przelewu: imię i nazwisko, nazwa kursu, miasto kursu,
 • możliwość wystawienia faktury proforma,
 • zainteresowanym wystawiane są faktury za usługę szkoleniową,
 • możliwość sfinansowania kursu przez Urząd Pracy, zakład pracy lub inne podmioty,

UWAGA! Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego COACHING SPORT jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.18/00147/2015. Osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o sfinansowanie naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

 Cena nie dotyczy kursów finansowanych ze środkow Unii Europejskiej.

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA:

 • Wyślij zgłoszenie Kliknij ikonę poniżej.

 

Wyślij zgłoszenie już dziś!

Ilość miejsc ograniczona.

 

Zbierz wymagane dokumenty:

 • kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,
 • kserokopię potwierdzenia przelewu opłaty za kurs,
 • podanie o przyjęcie na kurs (w tym: oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, do pobrania TUTAJ),
 • Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć na pierwsze zajęcia.

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 • Zaliczenie kursu (frekwencja min 80 %, zaangażowanie, punktualność).
 • Zaliczenie praktyk.
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU/TEMATYKA:

CZĘŚĆ TEORETYCZNA:

 1. Trener -pedagog
 • Rola i zadania instruktora w procesie szkolenia.
 • Niezbędne umiejętności i kompetencje.
 • Dokumentacja trenera, plan organizacyjno-szkoleniowy, prowadzenie dziennika zajęć, analiza dokumentacji szkoleniowej.
 1. Pierwsza pomoc, badania lekarskie,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 • Postępowanie w stanach zagrożenia życia i zdrowia, urazy, omdlenia, krwotoki.
 1. Teoria treningu badmintonisty
 • Charakterystyka treningu badmintonisty i wymogi sprawnościowe poszczególnych gier.
 • Kategorie wiekowe w badmintonie.
 • Dobór i selekcja do badmintona – diagnoza zdolności motorycznych i psychomotorycznych oraz predyspozycji psychicznych.
 • Planowanie szkolenia, wyznaczanie celów i monitoring postępów młodego badmintonisty.
 • Wybrane zdolności motoryczne i ich znaczenie w badmintonie; metody kształtowania.
 • Kontrola treningu w badmintonie (testy).
 • Dokumentacja szkoleniowa.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

 1. Gry i zabawy
 • Zabawy i gry wprowadzające do nauczania elementów techniczno-taktycznych oraz sprawnościowych.
 • Atrakcyjne formy treningowe jako alternatywa dla formy ścisłej i zadaniowej prowadzenia treningu.
 1. Rozgrzewka i zakończenie treningu
 • Rodzaje rozgrzewek - przykłady rozgrzewki treningowej i przedmeczowej.
 • Rozgrzewka funkcjonalna.
 • Ćwiczenia końcowej części treningu (gibkościowe, stabilizacyjne, korekcyjne).
 • Rozciąganie statyczne a dynamiczne – przykłady ćwiczeń.
 1. Technika i metodyka nauczania
 • Klasyfikacja uderzeń.
 • Praca nóg.
 • Podstawowe chwyty rakiety.
 • Serwis - metodyka nauczania.
 • Metodyka nauczania uderzeń:Metodyka nauczania pracy nóg do wyżej wymienionych uderzeń (uderzenia z przodu kortu – forhand, backhand, uderzenia ze środka kortu – forhand i backhand, uderzenia z tyłu kortu – forhand i backhand).
  • z przodu kortu – forhand, backhand;
  • ze środka kortu – forhand i backhand;
  • z tyłu kortu – forhand i backhand.
 • Naskok.
 • Analiza umiejętności technicznych; korygowanie błędów.
 • Doskonalenie techniki uderzeń, pracy nóg oraz umiejętności ich demonstrowania przez uczestników kursu.
 1. Taktyka
 • Taktyka poszczególnych gier – różnice w prowadzeniu gry, strategia walki sportowej, środki działania (gra pojedyncza mężczyzn i kobiet, gra podwójna mężczyzn i kobiet, gra mieszana).
 • Schematy gier wykorzystywane w treningu badmintonisty (schematy w grach pojedynczych i podwójnych).
 1. Kształtowanie zdolności motorycznych – trening ogólnorozwojowy
 • Kształtowanie szybkości w treningu dzieci i młodzieży, przykłady ćwiczeń.
 • Kształtowanie siły w treningu dzieci i młodzieży, przykłady ćwiczeń.
 • Kształtowanie wytrzymałości w treningu dzieci i młodzieży, przykłady ćwiczeń.
 • Kształtowanie koordynacji w treningu dzieci i młodzieży; przykłady ćwiczeń.
 • Kształtowanie gibkości w treningu dzieci i młodzieży; przykłady ćwiczeń.
 1. Inne
 • Nauka nagrywania lotek (duża ilość).
 • Samodzielne prowadzenie zajęć treningowych w oparciu o konspekt/osnowę.
 • Nauczanie i doskonalenie poszczególnych elementów technicznych.
 1. Minibadminton
 • Zasady gry.
 • Organizacja współzawodnictwa.

 
Rozumiem
Wchodząc na naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki).
Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć tutaj.
Powrót
Strona główna Zapisz się Bezpłatne materiały Zaloguj się