NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SZKOLENIA KADR SPORTOWYCH
Masz pytania? Napisz!
biuro@coachingsport.pl
Wczytywanie kalendarza...

Oceń szkolenie


21 opinii, 81% osób poleca!

Newsletter

Bądź na bieżąco.

Zapisz się!

Instruktor Kickboxingu

 

info: biuro@coachingsport.pl, tel. 609 498 085

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA KURSU:

Kurs zakończony jest uzyskaniem tytułu Instruktora Kickboxingu i legitymacji wystawionej przez Polski Związek Kickboxingu.

 

Zgodnie z Ustawą „deregulacyjną” (z dnia 7 listopada 2014 roku, Dz. U. 2014 poz. 1662) i Ustawą o sporcie (z dnia 25 czerwca 2010 roku, Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) osoby, które chcą prowadzić „zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy” muszą uzyskać tytuł instruktora sportu w danej dyscyplinie, honorowany przez właściwy polski związek sportowy.

 

Po kursie uczestnicy otrzymują:

 • legitymację instruktora Kickboxingu,

(Dokument wydawany wg regulaminu PZKB)

 

 • CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim, uprawniający do pracy w krajach Unii Europejskiej,

 

 • zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu,

(Dokument wydawany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

 

CZAS TRWANIA KURSU: 100 godz. dydaktycznych,

 

MIEJSCE KURSU: Warszawa/ Poznań/ Katowice/ Gdańsk/ Olsztyn/ Białystok/ Bydgoszcz/ Szczecin/ Zielona Góra/ Łódź/ Wrocław/ Opole/ Kraków/ Kielce/ Rzeszów/ Lublin/

 

TERMIN KURSU: 10-12.2015.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (5 weekendów), w godzinach 9.00-18.15. Dokładny adres i terminy zjazdów zostaną podane przed kursem.

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 1100 zł (dla osób bezrobotnych możliwość sfinansowania przez Urząd Pracy),

 

Zbierz 5 osób, a udział w kursie otrzymasz gratis!

 

KORZYŚCI: Kurs instruktora kickboxingu przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy we wszystkich placówkach zamierzających prowadzić tego typu zajęcia, m.in. klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, własnej działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia własnych zajęć, absolwent otrzymuje wsparcie marketingowe.

Kickboxing w ostatnich czasach zyskuje coraz większą popularność. Potrzeba adrenaliny, poczucia siły czy też umiejętność samoobrony, przyczynia się do tak dużego wzrostu zainteresowania tą dyscypliną sportu. Umiejętność przekazania wiedzy oraz prowadzenia ciekawych zajęć, bogatych w różnorodne formy treningu to w dzisiejszych czasach duży atut dla pracodawców. Instruktorzy posiadający wiedzę zdobytą pod okiem fachowców mają szeroką możliwość wykorzystania rynku pracy.

 

WYKŁADOWCY:

 

Tadeusz Duda – trener I klasy kickboxingu, trener I klasy boksu, wychowawca wielokrotnych mistrzów i zdobywców pucharów świata i Europy w kickboxingu. Trener kadry LC Polskiego Związku Kickboxingu, vice prezes PZKB ds. szkoleniowych.

 

Tomasz Skrzypek – trener Kadry Narodowej Polskiego Związku Kickboxingu,. Wychowawca i trener wielokrotnych Mistrzów Świata i Europy, członek Zarządu PZKB, wykładowca kursów trenerskich i instruktorskich PZKB.

 

PROGRAM KURSU/TEMATYKA:

Szczegółowy program znajduje się na dole strony.

 

HARMONOGRAM

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ukończenie 18 lat,
 • Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego (w uzasadnionych przypadkach dla zawodników z osiągnięciami międzynarodowymi, PZKB może wyrazić zgodę przy wykształceniu średnim – niepełnym),
 • Kursant nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo (szczegółowy wykaz przestępstw znajduje się na dole strony) o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).”
 • legitymacja instruktora sportu dowolnej dyscypliny i specjalności; lub dyplom studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport;
 • Umiejętności: 3-ci stopień uczniowski kickboxingu – zaświadczenie PZKick.
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie,

 

Uczestnicy kursu biorą udział w części praktycznej, wymagany jest strój sportowy, rękawice, ochraniacze na golenie, ochraniacz na szczękę,

 

 

ODPŁATNOŚĆ:

 • koszt uczestnictwa: 1100 zł,
 • odpłatność należy uiścić po uzyskaniu informacji od organizatora o uruchomieniu kursu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
 • dane do przelewu: COACHING SPORT mBank 25 1140 2004 0000 3302 3130 5190, tytuł przelewu: imię i nazwisko, nazwa kursu, miasto kursu,
 • możliwość wystawienia faktury proforma,
 • zainteresowanym wystawiane są faktury za usługę szkoleniową,
 • możliwość sfinansowania kursu przez Urząd Pracy, zakład pracy lub inne podmioty,

UWAGA! Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego COACHING SPORT jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.18/00147/2015. Osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o sfinansowanie naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA:

 • Wyślij zgłoszenie Kliknij ikonę poniżej.

Wyślij zgłoszenie już dziś!

 

Ilość miejsc ograniczona.

 

 • Zbierz wymagane dokumenty:Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć na pierwsze zajęcia.
  • kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,
  • kserokopięlegitymacji instruktora sportu dowolnej dyscypliny i specjalności; lub dyplomu studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport;
  • kserokopię potwierdzenia przelewu opłaty za kurs,
  • podanie o przyjęcie na kurs (w tym: oświadczenie o niekaralności, do pobrania TUTAJ),
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w szkoleniu i wykonywaniu pracy jako instruktor kickboxingu,
 • Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć na pierwsze zajęcia.

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 • Uczestnictwo w zajęciach,
 • Ocena umiejętności technicznych kandydata – zaliczenie,
 • Ocena pracy seminaryjnej z wybranych zagadnień związanych ze szkoleniem w kickboxingu - zaliczenie,
 • Ocena umiejętności pracy dydaktyczno-organizacyjnej - zaliczenie,
 • Zaliczenie egzaminu końcowego obejmującego tematykę kursu,

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU/TEMATYKA:

Część teoretyczna i praktyczna:

 

 1. Historia rozwoju KICKBOXINGU na świecie i w Polsce.
 • Baza kickboxingu: osobowa i materialna.
 • Organizacja kickboxingu.
 • Klasyfikacja metod treningowych:
 • Zasady, metody, formy, środki treningowe na różnych etapach szkolenia;
 • Struktura i etapy szkolenia w kickboxingu;
 • Ocena i kontrola poziomu zdolności motorycznych i umiejętności zawodników na kolejnych etapach szkolenia sportowego.
 1. TERMINOLOGIA
 • Nazewnictwo ćwiczeń i sposoby opisu ćwiczeń.
 • Nazewnictwo technik we wszystkich formach walki.
 1. PRZEPISY WALKI
 • Przepisy walk planszowych amatorskich.
 • Przepisy walk ringowych amatorskich.
 • Przepisy walk zawodowych
 1. KIERUNKI SZKOLENIA TECHNICZNEGO
 • Specjalizacja w formach z ograniczonym kontaktem – klasyfikacja technik.
 • Specjalizacja w formach pełnokontaktowych – klasyfikacja technik.
 • Specjalizacja w formach z low kickiem
 • Specjalizacja w formach bez low kicku.
 • Metody nauczania techniki.
 1. KONTROLA W PROCESIE TRENINGOWYM
 • Charakterystyka testów i prób sprawności i umiejętności specjalnych.
 • Wykrywanie, ocena i korygowanie błędów na podstawie informacji zebranych w arkuszu obserwacji i rejestratorach obrazu.
 1. TAKTYKA WALKI
 • Punkty witalne i ich znaczenie
 • Opcje taktyczne z uwzględnieniem możliwości fizycznych, psychicznych technicznych zawodników
 • Plan taktyki w zależności od formy walki
 • Plan taktyki w zależności od dystansu walki
 • Plan taktyki w zależności od rodzaju zawodów
 1. SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA
 • Ćwiczenia kształtujące w treningu z podziałem na wiek i formę walki, hierarchia ocen motorycznych w kickboxingu
 • Metodyka ćwiczeń wytrzymałości i dobór metod w zależności od formy walki i wieku.
 • Metodyka ćwiczeń siły i dobór metod w zależności od wieku i form walki – efekty.
 • Metodyka ćwiczeń szybkości (składowe szybkości) i ich wytrenowalność.
 • Metodyka kształtowania koordynacji na różnych etapach szkolenia.
 • Testy sprawności fizycznej i próby sprawności fizycznej w doborze i szkoleniu młodzieży.
 1. OBCIĄŻENIA TRENINGOWE
 • Klasyfikacja obciążeń treningowych
 • Struktura obciążeń treningowych
 • Organizacja jednostki treningowej
 1. PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE I PSYCHOLOGICZNE
 • Motywacja w sporcie, sposoby jej wzmacniania
 • Relacje z rodzicami
 • Relacje z młodzieżą
 • Zasady postępowania na treningu i zawodach
 • Trening mentalny – wybrane zagadnienia
 • Psychologia walki
 • Specyfika treningu dziewcząt i chłopców
 1. KICKBOXING DZIECI I MŁODZIEŻY
 • Granice wieku w różnych krajach
 • Klasy sportowe i ośrodki szkolenia, cele i zadania.
 • Dobór i selekcja w kickboxingu
 • Rozbudzanie zainteresowań kickboxingiem
 • Rozpoznanie predyspozycji do uprawiania i kontynuowania uprawiania kickboxingu.
 1. DOKUMENTACJA TRENERA
 • Plan organizacyjno-szkoleniowy
 • Budżet sekcji sportowej (klubu)
 • Analiza dokumentacji
 1. RELACJE ŚRODOWISKOWE
 • Relacje z rodzicami, szkołą, samorządami.
 • Pozyskiwanie finansów
 • Ubezpieczenia imprez, zawodników i trenerów.
 1. PRAKTYCZNE ASPEKTY PRACY TRENERA, rola i zadania instruktora w szkoleniu:
 • Kompetencje i umiejętności instruktora
 • Cechy dobrego instruktora
 • Przepisy prawne zawodu trenera – instruktora
 • Doskonalenie zawodowe
 • Etyka pracy trenera
 1. PRZYGOTOWANIE TEORETYCZNE I INTELEKUALNE ZAWODNIKÓW
 • Zasady higienicznego trybu życia
 • Żywienie oraz suplementacja – regulacja wagi
 • Dziennik obserwacji zawodnika
 • Literatura – poszerzanie wiedzy o treningu.

 
Rozumiem
Wchodząc na naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki).
Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć tutaj.
Powrót
Strona główna Zapisz się Bezpłatne materiały Zaloguj się