NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SZKOLENIA KADR SPORTOWYCH
Masz pytania? Napisz!
biuro@coachingsport.pl
Wczytywanie kalendarza...

Oceń szkolenie


21 opinii, 81% osób poleca!

Newsletter

Bądź na bieżąco.

Zapisz się!

Trener MMA

 

info: biuro@coachingsport.pl, tel. 609 498 085

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA KURSU:

Kurs zakończony jest uzyskaniem tytułu Trenera MMA (Mixed Martial Arts).

 

Po kursie uczestnicy otrzymują:

 • Dyplom trenera MMA (Mixed Martial Art),

(Dokument wydawany wg wzoru Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 lutego 2011 r.  w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w sporcie)

 

 • CERTYFIKAT w języku polskim i angielskim, uprawniający do pracy w krajach Unii Europejskiej,

 

 • zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu,

(Dokument wydawany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

 

Patronat i wsparcie merytoryczne nad kursem objęły:

Polski Związek Kickboxingu i Polski Związek Zapaśniczy

 

              

 

CZAS TRWANIA KURSU: 130 godz. dydaktycznych,

 

MIEJSCE KURSU: Warszawa/ Poznań/ Katowice/ Gdańsk/ Olsztyn/ Białystok/ Bydgoszcz/ Szczecin/ Zielona Góra/ Łódź/ Wrocław/ Opole/ Kraków/ Kielce/ Rzeszów/ Lublin/

 

TERMIN KURSU: 11-12.2015.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele (5 weekendów), w godzinach 9.00-18.15. Dokładny adres i terminy zjazdów zostaną podane przed kursem.

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 1990 zł (dla osób bezrobotnych możliwość sfinansowania przez Urząd Pracy),

 

Zbierz 5 osób, a udział w kursie otrzymasz gratis!

 

KORZYŚCI: Kurs trenera MMA przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy we wszystkich placówkach zamierzających prowadzić tego typu zajęcia, m.in. klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, własnej działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia własnych zajęć, absolwent otrzymuje wsparcie marketingowe.

MMA w ostatnich czasach zyskuje coraz większą popularność. Potrzeba adrenaliny, poczucia siły czy też zainteresowanie mediów, przyczynia się do tak dużego wzrostu zainteresowania tą dyscypliną sportu. Umiejętność przekazania wiedzy oraz prowadzenia ciekawych zajęć, bogatych w różnorodne formy treningu to w dzisiejszych czasach duży atut dla pracodawców. Instruktorzy posiadający wiedzę zdobytą pod okiem fachowców mają szeroką możliwość wykorzystania rynku pracy.

 

WYKŁADOWCY (eksperci w swoich dziedzinach pokazują wykorzystanie różnych technik w MMA):

 

 

Piotr „Bagi” Bagiński – główny trener zawodowej grupy MMA Berserkers Team, posiadacz czarnego pasa w Brazylijskim Jiu-Jitsu i judo, wielokrotny medalista mistrzostw Polski oraz zagranicznych turniejów BJJ, trener reprezentacji Polski w grapplingu.

Tadeusz Duda – trener I klasy kickboxingu, trener I klasy boksu, wychowawca wielokrotnych mistrzów i zdobywców pucharów świata i Europy w kickboxingu. Trener kadry LC Polskiego Związku Kickboxingu, vice prezes PZKB ds. szkoleniowych.

Dariusz Karpiński – trener klasy Mistrzowskiej w boksie, wieloletni współpracownik reprezentacji Polski juniorów, wykładowca kursów instruktorskich i trenerskich Polskiego Związku Bokserskiego.

Wiesław Błach - trener klasy Mistrzowskiej w judo, trener II klasy w taekwondo, trener reprezentacji Polski judo kobiet na igrzyskach olimpijskich, trener reprezentacji Polski juniorów, trener wielokrotnych medalistów Mistrzostw świata i Europy, doktor nauk o kulturze fizycznej.

Tomasz Skrzypek – trener Kadry Narodowej Polskiego Związku Kickboxingu,. Wychowawca i trener wielokrotnych Mistrzów Świata i Europy, członek Zarządu PZKB, wykładowca kursów trenerskich i instruktorskich PZKB. 

Jan Godlewski - trener klasy Mistrzowskiej w zapasach, licencja międzynarodowej szkoły trenerów FILA - Tokio 2008, odznaczony najwyższym wyróżnieniem Światowej Federacji Zapaśniczej tytułem "Antraieneur Emerte", wieloletni trener reprezentacji Polski, trener koordynator Polskiego Związku Zapaśniczego.

 

SCHEMAT KURSU:  

Kurs składa się z pięciu modułów poświęconych odrębnym dyscyplinom sportu: zapasów, judo, boksu, kickboxingu i MMA, stanowiących bazę wyjściową do korzystania z już istniejących i projektowania nowych technik walki. Znajomość podstaw dyscyplin, z których wywodzi się MMA, daje możliwość lepszego poznania tej dziedziny walki, jak również umożliwia rozpoznawanie predyspozycji u swoich zawodników i skutecznego nauczania wybranej techniki.

W skład kursu wchodzą:

 • Ćwiczenia, wykłady – 100 godzin dydaktycznych.
 • Autodydaktyka - 10 godzin dydaktycznych. Praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. przyswojenie i analiza wskazanej literatury specjalistycznej, stron internetowych, obserwacja i analiza imprez sportowych, przygotowanie konspektów zajęć.
 • Praktyki trenerskie – 20 h dydaktycznych. Realizowane w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Praktyki obejmują hospitowanie zajęć prowadzonych przez trenerów klubu, asystowanie trenerom, demonstracja ćwiczeń, prowadzenie fragmentów zajęć. Zaliczenie praktyk uzyskuje się poprzez złożenie wypełnionego dziennika praktyk.

 

PROGRAM KURSU/TEMATYKA:

Szczegółowy program znajduje sie na dole strony.

Część teoretyczna i praktyczna:

 1. Podstawy zapasów i wykorzystanie konkretnych technik w MMA,
 2. Podstawy judo i wykorzystanie konkretnych technik w MMA,
 3. Podstawy boksu i wykorzystanie konkretnych technik w MMA,
 4. Podstawy kickboxingu i wykorzystanie konkretnych technik w MMA,
 5. Mieszane Sztuki Walki MMA,
 6. Przygotowanie Cutmana, pierwsza pomoc,
 7. Sędziowanie MMA,
 8. Przygotowanie motoryczne w sportach walki,
 9. Przepisy prawa sportowego,

 

HARMONOGRAM

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ukończenie 18 lat,
 • Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • Kursant nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo o którym mowa w art. 46–50 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).”
 • legitymacja instruktora sportu dowolnej dyscypliny i specjalności; lub dyplom studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport;
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie,

 

Uczestnicy kursu biorą udział w części praktycznej, wymagany jest strój sportowy, rękawice MMA, (dobrze widziane również rękawice bokserskie), ochraniacze na golenie, ochraniacz na szczękę,

 

 

 

ODPŁATNOŚĆ:

 • koszt uczestnictwa: 1990 zł,
 • odpłatność należy uiścić po uzyskaniu informacji od organizatora o uruchomieniu kursu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
 • dane do przelewu: COACHING SPORT mBank 25 1140 2004 0000 3302 3130 5190, tytuł przelewu: imię i nazwisko, nazwa kursu, miasto kursu,
 • możliwość wystawienia faktury proforma,
 • zainteresowanym wystawiane są faktury za usługę szkoleniową,
 • możliwość sfinansowania kursu przez Urząd Pracy, zakład pracy lub inne podmioty,

UWAGA! Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego COACHING SPORT jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.18/00147/2015. Osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o sfinansowanie naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA:

 • Wyślij zgłoszenie Kliknij ikonę poniżej.

Wyślij zgłoszenie już dziś! 

 

Ilość miejsc ograniczona.

Zbierz wymagane dokumenty:

 • kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,
 • kserokopięlegitymacji instruktora sportu dowolnej dyscypliny i specjalności; lub dyplomu studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub sport;
 • kserokopię potwierdzenia przelewu opłaty za kurs,
 • podanie o przyjęcie na kurs (w tym: oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, do pobrania TUTAJ),
 • Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć na pierwsze zajęcia.

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 • Zaliczenie kursu (frekwencja min 80 %, odpowiednie zaangażowanie, punktualność).
 • Zaliczenie konspektu.
 • Zaliczenie praktyk.
 • Egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU/TEMATYKA:

Część teoretyczna i praktyczna:

       I.          Podstawy zapasów i wykorzystanie konkretnych technik w MMA.

 1. Ćwiczenia ukierunkowane i specjalistyczne w treningu zapaśnika.
 2. Podstawowe techniki zapaśnicze w pozycji stojącej w stylu WOLNYM.
 3. Podstawowe techniki zapaśnicze w parterze w stylu wolnym.

     II.          Podstawy judo i wykorzystanie konkretnych technik w MMA.

    III.          Podstawy boksu i wykorzystanie konkretnych technik w MMA.

 1. Pozycja walki, poruszanie się w pozycji.
 2. Nauka i doskonalenie ciosów prostych w miejscu i ruchu.
 3. Obrony przed ciosami prostymi - nogami: odejście, odskok, zakrok. wykrok, zejścia z linii walki.
 4. Obrony przed ciosami prostymi - tułowiem: odchylenie, unik prosty w dół, unik w lewo i w prawo.
 5. Obrony przed ciosami prostymi - rękami: bloki, zbicia.
 6. Nauka i doskonalenie ciosów sierpowych w miejscu i w ruchu.
 7. Obrony przed ciosami sierpowymi - tułowiem: uniki rotacyjne, rękami: bloki.
 8. Nauka i doskonalenie ciosów z doły w miejscu i w ruchu.
 9. Obrony przed ciosami z doły - rękami:  bloki i zbicia.
 10. Łączenie ciosów w serie w różnych płaszczyznach, obrony czynne po ataku partnera.

   IV.          Podstawy kickboxingu i wykorzystanie konkretnych technik w MMA.

 1. Rodzaje pozycji do walki w zależności od dystansu i rodzaju ciosów i sposoby poruszania się w walce.
 2. Zasady nauczania ciosów prostych.
 3. Łączenie ciosów prostych w serie.
 4. Obrony czynne i bierne przed ciosami prostymi.
 5. Współpraca NN i T przy wyprowadzaniu ciosów i obronach.
 6. Ćwiczenia przygotowawcze i nauka ciosów z dołu (haków) w ataku i obronie.
 7. Ćwiczenia przygotowawcze i nauka ciosów sierpowych w ataku i obronie.
 8. Obrony przed ciosami w półdystansie bierne i czynne (bloki krótkie długie i krzyżowe)
 9. Nauka i zasady łączenia ciosów w serie.
 10. Obrony i kontrataki na ataki seriami ciosów.

     V.          Mieszane Sztuki Walki MMA.

 1. Pozycje walki „w stójce”
 • Technika uderzeń
 • Technika kopnięć
 • Kombinacje uderzeń i kopnięć
 • Obrony przed obaleniem i klinczem
 • Rodzaje poruszania
 • Zejścia z linii ataku
 • Pozycje walki w klinczu
 • Wejście w klincz w ataku i w obronie
 • Uderzenia
 • Kopnięcia
 • Dźwignie
 • Duszenia
 • Rzuty
 • Obalenia
 • Podcięcia
 • Obrony
 • Wyjście z klinczu do pracy w „stójce”
 • Zejścia z linii oporu
 • Techniki przejścia ze stójki do parteru w ataku i w obronie
 • Łączenie podstawowych pozycji walki „stójka”, „klincz”, „parter”
 • Łączenie kombinacji uderzeń, kopnięć, wejść do parteru, klinczu
 1. Pozycje walki „w parterze”
 • „Gardy”
 • Techniki uderzeń
 • Techniki kopnięć
 • Techniki przejść pomiędzy pozycjami w ataku i obronie
 • Techniki kończące – dźwignie , presje , duszenia
 • Ucieczki z pozycji kończących
 • Wyjścia z pozycji parterowych do „stójki”
 • Balans ciała w walce
 • „Pozycje pośrednie”
 • „Pozycje dominujące”
 1. Taktyka walki
 • Specyfika walki w formule MMA.
 • Wybór taktyki walki w zależności od przeciwnika i posiadanych umiejętności
 • Walka w ataku i z kontry, walka z pozycji dominujących i walka z pozycji obrony
 1. Metodyka nauczania
 • Systematyka ćwiczeń,
 • Dobór ćwiczeń pod względem zaawansowania, wieku i płci,
 • Wykorzystanie przyrządów treningowych
 1. Przygotowanie teoretyczne
 • Przygotowanie do zawodów,
 • Motywacja w sporcie i sposoby jej wzmacniania,
 • Żywienie, suplementacja, regulacja wagi,

   VI.          Przygotowanie Cutmana, pierwsza pomoc,

  VII.          Sędziowanie MMA,

 1. Przepisy.
 2. Interpretacje sędziowskie.
 3. Motywy decyzji sędziowskich „dlaczego trenerzy widzą to inaczej”.

   VIII.          Przygotowanie motoryczne w sportach walki,

 1. Fizjologiczne strefy przemian energetycznych jako ważny element budowy rytmiki obciążeń treningowych w sportach walki.
 2. Metodyka  przygotowania motorycznego w sportach walki – trening - wytrzymałości, siły, szybkości, zdolności koordynacyjnych.

    IX.          Przepisy prawa sportowego,

 
Rozumiem
Wchodząc na naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki).
Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć tutaj.
Powrót
Strona główna Zapisz się Bezpłatne materiały Zaloguj się