NIEPUBLICZNA PLACÓWKA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SZKOLENIA KADR SPORTOWYCH
Masz pytania? Napisz!
biuro@coachingsport.pl
Wczytywanie kalendarza...

Oceń szkolenie


21 opinii, 81% osób poleca!

Newsletter

Bądź na bieżąco.

Zapisz się!

Trener piłki siatkowej

 

info: biuro@coachingsport.pl, tel. 609 498 085

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA KURSU:

Kurs zakończony jest uzyskaniem tytułu zawodowego Trenera Piłki Siatkowej i dyplomu wystawionego przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

 

 

 

Zgodnie z Ustawą „deregulacyjną” (z dnia 7 listopada 2014 roku, Dz. U. 2014 poz. 1662) i Ustawą o sporcie (z dnia 25 czerwca 2010 roku, Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) osoby, które chcą prowadzić „zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy” muszą uzyskać tytuł trenera sportu w danej dyscyplinie, honorowany przez właściwy polski związek sportowy.

 

Po kursie uczestnicy otrzymują:

 • Dyplom trenera piłki siatkowej,

(Dokument wydawany na podstawie regulaminu PZPS)

 

 • zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej o ukończeniu kursu,

(Dokument wydawany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.  w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych)

 

CZAS TRWANIA KURSU: część praktyczna 130 godz. dydaktycznych, część teoretyczna PZPS 100 godz.

 

MIEJSCE KURSU: Katowice, Poznań, Warszawa,

 

TERMIN KURSU: 03-05.2016.

Zajęcia części praktycznej odbywają się w soboty i niedziele (5 weekendów), w godzinach 9.00-18.15. Dokładny adres i harmonogram zjazdów zostanie podany przed kursem. Część teoretyczna prowadzona jest w formule e-learning, za pośrednictwem strony internetowej PZPS.

 

KOSZT UCZESTNICTWA: 1390 zł część praktyczna (dla osób bezrobotnych możliwość sfinansowania przez Urząd Pracy), 990 zł część teoretyczna PZPS (w tym koszt egzaminu PZPS)

Cena nie dotyczy kursów finansowanych ze środkow Unii Europejskiej.

 

Zbierz 5 osób, a udział w części praktycznej kursu otrzymasz gratis!

 

KORZYŚCI: Kurs trenera piłki siatkowej przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy we wszystkich placówkach zamierzających prowadzić tego typu zajęcia, m.in. klubach sportowych, ośrodkach sportu i rekreacji, własnej działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia własnych zajęć, absolwent otrzymuje wsparcie marketingowe.

Siatkówka w ostatnich czasach jest u szczytu popularności. Sukcesy reprezentacji i polskich klubów na arenie europejskiej, przyczyniły się do tak dużego wzrostu zainteresowania tą dyscypliną sportu. Umiejętność przekazania wiedzy oraz prowadzenia ciekawych zajęć, bogatych w różnorodne formy treningu to w dzisiejszych czasach duży atut dla pracodawców. Trenerzy posiadający wiedzę zdobytą pod okiem fachowców mają szeroką możliwość wykorzystania rynku pracy.

 

WYKŁADOWCY:

Tomasz Wasilkowski – trener Plus Ligi i Orlen Ligi, asystent trenera reprezentacji Polski juniorek, kadetek, kadetów, trener Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Spale i w Sosnowcu, wykładowca akademicki, wykładowca konferencji PZPS, autor publikacji z piłki siatkowej,

Przygotowanie motoryczne poprowadzi Piotr Bora, znakomity trener i wychowawca olimpijczyków, medalistów mistrzostw Europy i Świata oraz rekordzistów Polski w różnych kategoriach wiekowych.

 

 

SCHEMAT KURSU:  

Kurs składa się z dwóch części: praktycznej organizowanej przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego Coaching Sport i teoretycznej organizowanej przez PZPS.

W skład części praktycznej wchodzą:

 • Ćwiczenia, wykłady – 100 godzin dydaktycznych.
 • Autodydaktyka - 10 godzin dydaktycznych. Praca własna kursanta nad wyznaczonymi zadaniami: np. przyswojenie literatury specjalistycznej, obserwacja i analiza imprez sportowych, przygotowanie konspektów zajęć.
 • Praktyki trenerskie – 20 h dydaktycznych. Realizowane w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Praktyki obejmują hospitowanie zajęć prowadzonych przez trenerów klubu, asystowanie trenerom, demonstracja ćwiczeń, prowadzenie fragmentów zajęć. Zaliczenie praktyk uzyskuje się poprzez złożenie wypełnionego dziennika praktyk. Dziennik praktyk instruktorskich można pobrać ze strony internetowej www.pl,

 

PROGRAM KURSU/TEMATYKA:

 • Przykłady rozgrzewki siatkarza,
 • Gry i zabawy wprowadzające elementy techniki piłki siatkowej,
 • Podstawy poruszania się i postawy w piłce siatkowej,
 • Nauczanie i doskonalenie odbicia sposobem oburącz górnym,
 • Nauczanie i doskonalenie odbicia sposobem oburącz dolnym - technika "kątowa",
 • Nauczanie i doskonalenie zagrywki tenisowej rotacyjnej, zagrywki „float”,,
 • Nauczanie i doskonalenie zbicia dynamicznego - ataku,
 • Systemy asekuracji ataku,
 • Ćwiczenia przygotowawcze do gry w obronie,
 • Nauczanie i doskonalenie gry w obronie,
 • Nauczanie i doskonalenie bloku pojedynczego, grupowego,
 • Indywidualizacja treningu – rozgrywający,
 • Indywidualizacja treningu – przyjmujący,
 • Indywidualizacja treningu – atakujący,
 • Indywidualizacja treningu - środkowy bloku,
 • Indywidualizacja treningu – Libero,
 • Complex defensywny - współdziałanie bloku i obrony,
 • Complex ofensywny - warianty wyprowadzenia ataku,
 • Ćwiczenia globalne w treningu siatkarza,
 • Gra właściwa, turniej małych gier,
 • Propozycje gier w piłce siatkowej,
 • Podstawy siatkówki plażowej,
 • Trening funkcjonalny w piłce siatkowej,
 • Prewencja siatkarza -zapobieganie urazom,
 • Specyfika przygotowania motorycznego dzieci, młodzieży, dorosłych,

 

HARMONOGRAM

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Ukończenie 18 lat,
 • Posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 • Kursant nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo o którym mowa w art. 46–50 Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.),
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie,

 

Uczestnicy kursu biorą udział w części praktycznej (wymagany jest strój sportowy).

 

 

 

ODPŁATNOŚĆ:

 • 990 zł część teoretyczna PZPS (w tym koszt egzaminu PZPS), płatne na konto PZPS,
 • 1390 zł część praktyczna, płatne na konto Coaching Sport,
 • odpłatność za część praktyczną należy uiścić po uzyskaniu informacji od organizatora o uruchomieniu kursu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem kursu,
 • dane do przelewu: COACHING SPORT mBank 25 1140 2004 0000 3302 3130 5190, tytuł przelewu: imię i nazwisko, nazwa kursu, miasto kursu,
 • możliwość wystawienia faktury proforma,
 • zainteresowanym wystawiane są faktury za usługę szkoleniową,
 • możliwość sfinansowania kursu przez Urząd Pracy, zakład pracy lub inne podmioty,

UWAGA! Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego COACHING SPORT jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.18/00147/2015. Osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o sfinansowanie naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.

 Cena nie dotyczy kursów finansowanych ze środkow Unii Europejskiej.

 

PROCEDURA ZGŁOSZENIA:

 • Wyślij zgłoszenie Kliknij ikonę poniżej.

Wyślij zgłoszenie już dziś!

Ilość miejsc ograniczona.

 • Zbierz wymagane dokumenty:
 • kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów,
 • kserokopię potwierdzenia przelewu opłaty za część praktyczną kursu,
 • podanie o przyjęcie na kurs (w tym: oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, do pobrania TUTAJ),
 • Powyższy komplet dokumentów należy dostarczyć na pierwsze zajęcia.

 

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 • Zaliczenie kursu (frekwencja min 80 %, zaangażowanie, punktualność).
 • Zaliczenie konspektu.
 • Zaliczenie praktyk.
 • Egzamin z części praktycznej (uprawnia do uzyskania zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej).
 • Egzamin PZPS (uprawnia do uzyskania dyplomu trenera PZPS).

 

 
Rozumiem
Wchodząc na naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies (zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki).
Więcej informacji o plikach cookies można znaleźć tutaj.
Powrót
Strona główna Zapisz się Bezpłatne materiały Zaloguj się